Nova taxa per al Certificat Energètic d’Edificis a Catalunya.

Nova taxa per al Certificat Energètic d’Edificis a Catalunya.

El passat dia 22 de gener es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei de mesures fiscals i financeres, que introdueix una taxa per al registre del certificat energètic d’edificis existents. La finalitat d’aquesta taxa és sufragar els costos de revisió pública dels certificats emesos pels tècnics, buscant així garantir la qualitat del procediment i la fidelitat de les dades utilitzades respecte a la realitat. Aquestes taxes existeixen des de fa temps en altres comunitats autònomes, variant la quantia d’unes a altres. A partir de demà, dilluns 3 de febrer de 2014, entraran en vigor a Catalunya atenent les següents quantitats:

  • Habitatge unifamiliar o pis: 11€.
  • Bloc d’habitatges 4,90€ * H + 5,20 €, sent H el nombre d’habitatges del bloc.
  • Altres usos: 10€ + 0,1€ / m2.

En cap cas la taxa superarà els 250€.

Des de CONTROL TÈCNIC esperem que els organismes públics facin efectius aquests controls de manera que augmenti el rigor de la certificacions. Aquest rigor, d’una banda, millorarà la qualitat del servei rebut pels clients i, d’altra banda, facilitarà l’assoliment dels objectius perseguits per la certificació d’eficiència energètica d’edificis existents, comentada a la primera entrada del nostre blog.

Leave a Comment

We would be glad to get your feedback. Take a moment to comment and tell us what you think.

*

UA-41417208-1