Estintolament de mur de càrrega

  • Estintolament de mur de càrrega

Descripció del projecte

Obrir un forat en un mur de càrrega és possible sempre que les càrregues que suporti aquest mur es puguin conduir a altres elements. És una feina que cal fer amb precaució i sempre sota la supervisió d’un tècnic amb coneixements en estructures.

En aquest cas, es va estudiar l’estructural global de l’edifici, i un cop comprovat mitjançant càlcul, es va determinar que era tècnica i econòmicament viable enderrocar 5 metres de mur de càrrega substituint en l’obertura per dues bigues IPN.

Projectes relacionats

UA-41417208-1