Canvi d’ús de local a habitatge a Barcelona

  • Planta inicial
  • Planta proposada
  • Planta justificació normativa

Descripció del projecte

En aquest cas, el promotor era el propietari del local, en què havia viscut durant força temps tot i que a nivell urbanístic estava registrat com a oficina. Va recórrer a nosaltres per legalitzar la situació i poder llogar o vendre el local com a habitatge.

Durant els estudis previs vam poder comprovar que el canvi d’ús era compatible amb la normativa urbanística. També vam obtenir els plànols del projecte original, en què constava que el local s’havia construït d’origen tal com es trobava en el moment de dur a terme el projecte. A més, com en el seu estat actual complia amb la resta de requisits normatius es va poder dur a terme el canvi d’ús sense necessitat de realitzar cap obra.

Projectes relacionats

UA-41417208-1