Casa construida con paneles prefabricados

  • Vista exterior de casa construïda amb sistemes prefabricats
  • Vista exterior de casa construïda amb sistemes prefabricats
  • Vista interior de casa construïda amb sistemes prefabricats

Descripció del projecte

Es tracta d’una casa d’alta eficiència energètica construïda amb panells prefabricats de formigó armat en una parcel·la en pendent, situada a la zona més alta d’una urbanització de la comarca del Maresme.

Projectes relacionats

Leave a Comment

We would be glad to get your feedback. Take a moment to comment and tell us what you think.

*

UA-41417208-1