Nau industrial a Gualba

  • Projecte de nau industrial a Gualba
  • Projecte de nau industrial a Gualba
  • Projecte de nau industrial a Gualba
  • Projecte de nau industrial a Gualba
  • Projecte de nau industrial a Gualba
  • Projecte de nau industrial a Gualba
  • Projecte de nau industrial a Gualba
  • Projecte de nau industrial a Gualba

Descripció del projecte

El projecte defineix l’ampliació d’una nau que forma part del complex d’instal·lacions d’una planta industrial que es dedica al reciclatge de dissolvents, per poder incorporar una nova caldera. Es projecta perquè la nova nau industrial funcioni de manera independent respecte a la nau existent, per evitar problemes estructurals.

A nivell constructiu, i a causa de la mala qualitat del terreny, la fonamentació es realitza amb pilotatge, els murs són de formigó armat in situ i la coberta és de xapa metàl·lica.

Projectes relacionats

UA-41417208-1