Reforma d’habitatge Barcelona

  • Projecte de reforma d'habitatge a Barcelona
  • Vista 1
  • Projecte de reforma d'habitatge a Barcelona
  • Vista 2
  • Projecte de reforma d'habitatge a Barcelona
  • Projecte de reforma d'habitatge a Barcelona
  • Planta inicial
  • Planta reformada

Descripció del projecte

En aquest cas el projecte consistia en reformar i rehabilitar un habitatge que es trobava en un estat de conservació molt pobre i que no complia amb els requisits mínims per obtenir la cèdula d’habitabilitat. Presentava problemes de filtració d’humitat i capil·laritat a través dels seus murs, les biguetes metàl·liques estaven oxidades, la instal·lació elèctrica estava completament desactualitzada i no disposava d’aigua calenta sanitària.

El projecte opta per desfragmentar l’espai, prescindint d’una de les tres habitacions i integrant la cuina a la sala-menjador. A més, tenint en compte la necessitat de renovar completament la instal·lació de fontaneria, es decideix canviar la ubicació de la cuina per concentrar les instal·lacions en un mateix punt.

El problema de la floridura causat per la humitat es soluciona substituint les esteses de guix per un arrebossat de morter tècnic transpirable.

 

Projectes relacionats

Leave a Comment

We would be glad to get your feedback. Take a moment to comment and tell us what you think.

*

UA-41417208-1