Reforç de bigueta de formigó armat

  • Substitució funcional de la bigueta
  • Substitució funcional de la bigueta
  • Bigueta amb formigó carbonatat

Descripció del projecte

El projecte havia d’oferir una solució fiable que permetés reparar una bigueta de formigó que per la seva carbonatació havia desprotegit l’armat fins al punt de fer que perdés secció.

La solució prescrita consisteix en la substitució funcional de la bigueta utilitzant una biga metàl·lica extensible d’acer galvanitzat.

Projectes relacionats

UA-41417208-1