Torre metàl·lica industrial a Gualba

Descripció del projecte

L’encàrrec consisteix en definir el projecte per construir una torre d’estructura metàl·lica que ha d’acollir la instal·lació d’un reactor de destil·lació per a el reciclat de dissolvents en un recinte d’ús industrial.

Projectes relacionats

UA-41417208-1