Habitatge unifamiliar d’estil clàssic a Cambrils

  • Vista de la façana principal
  • Vista de la sala d'estar
  • Vista del dormitori principal
  • Planta baixa
  • Planta primera
  • Façana principal
  • Secció longitudinal
  • Façana lateral
  • Secció transversal

Descripció del projecte

El xalet es resol en planta baixa i planta pis. La implantació en la parcel·la ve condicionada per la normativa i pel desig d’esgotar l’edificabilitat dels clients, que volen disposar d’un habitatge amb espais molt amplis a les principals estances de l’habitatge. Les referències estètiques es troben en l’arquitectura clàssica, traslladant el seu llenguatge a la configuració de les façanes i als motius ornamentals a l’interior.

Per a construir la casa es tria una estructura és de pilars de formigó armat, pilars metàl·lics i el forjat de retícula de formigó. L’eficiència energètica també ha estat un dels objectius del projecte, per la qual cosa s’han disposat 8 cm d’aïllament tèrmic per l’exterior en les façanes, 5 cm d’aïllament en els extradossats interiors i 20 cm a coberta, eliminant els ponts tèrmics. Els envidraments es protegeixen per l’exterior amb persianes de lames de fusta, per permetre guanys solars a l’hivern i prevenir-los a l’estiu.

A nivell de sistemes, la renovació d’aire és conduïda i es filtra amb un recuperador de calor. La climatització és per aire, aconseguint la generació de fred, calor i aigua calenta mitjançant una bomba de calor d’alta eficiència (aerotermia).

Projectes relacionats

UA-41417208-1