Casa d’alta eficiència energètica a Ventalló

  • Façana de casa moderna
  • Casa minimalista amb jardí
  • Interior casa minimalista
  • Interior casa minimalista
  • Casa minimalista i eficient
  • Casa moderna d'obra nova
  • Distribució d'habitatge minimalista
  • Alçat d'habitatge minimalista
  • Alçat d'habitatge minimalista
  • Secció d'habitatge minimalista

Descripció del projecte

El projecte resol la casa en planta baixa. La implantació en la parcel·la aconsegueix dues coses: diferenciar dues zones al jardí i orientar totes les estades a sud per aprofitar al màxim el sol . Tot el tancament de l’habitatge a sud és de vidre i, amb la concurrència del porxo, permet a l’habitatge aprofitar al màxim els guanys solars a l’hivern i evitar l’escalfament a l’estiu per a reduir el consum energètic.

Les solucions constructives del xalet són senzilles perquè la construcció pugui ser duta a terme amb facilitat. L’estructura és de murs de càrrega i el forjat unidireccional de bigueta de formigó armat amb revoltons ceràmics, que queden vistos. Com la eficiència energètica ha estat un dels principals objectius del projecte, s’han disposat 14 cm d’aïllament tèrmic per l’exterior en les façanes i 20 cm a coberta, eliminant els ponts tèrmics .

A nivell de sistemes, la renovació d’aire és conduïda i es filtra amb un recuperador de calor . La climatització és per terra radiant, i la generació de calor s’aconsegueix mitjançant una caldera de biomassa .

Projectes relacionats

UA-41417208-1