Cèdula d'habitabilitat

Què és la cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge reuneix les condicions que estableix la normativa per a ser utilitzat.

Com es pot obtenir la cèdula?

Per obtenir-la, un arquitecte ha de realitzar una inspecció de l’habitatge, redactar un certificat conforme es compleixen els requisits d’habitabilitat, i registrar-lo a l’administració autonòmica encarregada de emetre-la.

En el cas de Catalunya, els requisits que han de complir els habitatges els estableix el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Es pot sol·licitar en qualsevol moment i té una vigència de 15 anys. La Generalitat de Catalunya ha de notificar l’atorgament o denegació de la cèdula en un termini de 30 dies hàbils des de la data de recepció de la sol·licitud amb la documentació completa.

Les nostres tarifes

El nostre preu per la cèdula als voltants de Barcelona i les principals poblacions del Baix Llobregat, el Maresme, el Vallés Occidental i el Vallés Oriental és el següent:

Cèdula d'habitabilitat

75
  • Inspecció de l’habitatge
  • Certificat de segona ocupació
  • Tràmit a l’Administració

Preus sense IVA ni taxes administratives.

Descomptes

Us apliquem un 20% de descompte si encarregueu conjuntament el Certificat d’Eficiència Energètica i la Cèdula d’Habitabilitat.


Generador de pressupost cèdula online


Teniu algun dubte? Consulteu-nos sense compromís!