Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

Per a què serveix la Inspecció tècnica d’edificis (ITE)?

La Inspecció Tècnica d’Edificis serveix per controlar periòdicament l’estat de conservació dels edificis. A mesura que envelleixen, els edificis poden presentar deficiències que suposin riscos per a les persones. Per això, és important garantir la seva rehabilitació i conservació.

Com es realitza la ITE?

La Inspecció Tècnica de l’Edifici ha de realitzar-la un arquitecte o un aparellador. Es tracta d’una inspecció visual que serveix per determinar l’estat de l’edifici i qualificar les seves deficiències. En l’informe que es realitza després de la inspecció també s’orienta als propietaris sobre quines obres i actuacions de manteniment han de realitzar.

L’informe s’elabora d’acord amb el model normalitzat i el format aprovats per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

El Certificat d’Aptitud de l’Edifici

Segons les deficiències detectades a l’informe, els propietaris podran obtenir diferents tipus de certificats d’aptitud.

Si l’edifici es troba sense deficiències o amb deficiències lleus, podrà ser declarat apte i no haurà de tornar a passar la inspecció en 10 anys. Si presenta deficiències importants, podrà ser declarat apte provisional amb informes de verificació cada dos anys, durant una vigència de 6 anys.

En el cas que l’edifici tingués deficiències greus o molt greus, caldrà prendre mesures cautelars, amb informes de verificació anuals durant tres anys. Si tot i tenir deficiències greus o molt greus no es prenguessin mesures cautelars, es denegarà el Certificat d’Aptitud.

Les nostres tarifes per a la inspecció tècnica de l’edifici

A continuació, li presentem els preus de la ITE a tots els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i les principals poblacions del Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

ITE

195(+25€ per habitatge)
  • Inspecció i presa de dades
  • Redacció de l’informe tècnic
  • Tràmit a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Aquests preus no inclouen IVA.

Consulteu les nostres tarifes per municipis

Demaneu pressupost ara a través d’aquest formulari!

O si ho preferiu, contacteu-nos per telèfon:

Estarem encantats d’atendre’l.

658 575 838