Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

Per a què serveix la Inspecció tècnica d’edificis (ITE)?

La Inspecció Tècnica d’Edificis serveix per controlar periòdicament l’estat de conservació dels edificis. A mesura que envelleixen, els edificis poden presentar deficiències que suposin riscos per a les persones. Per això, és important garantir la seva rehabilitació i conservació.

Com es realitza la ITE?

La Inspecció Tècnica de l’Edifici ha de realitzar-la un arquitecte o un aparellador. Es tracta d’una inspecció visual que serveix per determinar l’estat de l’edifici i qualificar les seves deficiències. En l’informe que es realitza després de la inspecció també s’orienta als propietaris sobre quines obres i actuacions de manteniment han de realitzar.

L’informe s’elabora d’acord amb el model normalitzat i el format aprovats per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

El Certificat d’Aptitud de l’Edifici

Segons les deficiències detectades a l’informe, els propietaris podran obtenir diferents tipus de certificats d’aptitud.

Si l’edifici es troba sense deficiències o amb deficiències lleus, podrà ser declarat apte i no haurà de tornar a passar la inspecció en 10 anys. Si presenta deficiències importants, podrà ser declarat apte provisional amb informes de verificació cada dos anys, durant una vigència de 6 anys.

En el cas que l’edifici tingués deficiències greus o molt greus, caldrà prendre mesures cautelars, amb informes de verificació anuals durant tres anys. Si tot i tenir deficiències greus o molt greus no es prenguessin mesures cautelars, es denegarà el Certificat d’Aptitud.


Generador de pressupost ITE online

0 habitatges
0 m2

Teniu algun dubte? Consulteu-nos sense compromís!