Projectes de reforma

Finalitat dels projectes de reforma

Un projecte de reforma serveix per modificar les característiques d’un edifici dotant-lo total o parcialment d’una nova configuració. En funció de quines siguin les característiques que es modifiquin, els projectes de reforma tindran més o menys complicació tècnica i constructiva, ja que és possible modificar la distribució d’un habitatge, local o edifici, i introduir canvis en l’estructura o les façanes. En general, el més comú és que els projectes de reforma s’orienten redistribuir i aprofitar millor l’espai i millorar les prestacions d’ús i estètiques dels edificis.

Amb els projectes de reforma, es possible:

 • Gaudir d’espais renovats que responguin a noves necessitats.
 • Disposar d’un espai dissenyat segons els gustos del promotor.
 • Gaudir de nous acabats, instal·lacions eficients i major qualitat espacial.
 • Incrementar el valor de mercat de l’edifici.

Ens encarreguem de dur a terme la seva reforma

Control Tècnic està format per arquitectes i enginyers amb experiència en reformes parcials o completes d’edificis. Ens encarreguem de:

 1. Dissenyar les solucions d’acord amb els gustos i necessitats dels nostres clients.
 2. Redactar el projecte i documentar detalladament els treballs a realitzar.
 3. Buscar solucions de disseny que incrementin el valor patrimonial de l’habitatge o edifici.
 4. Sol·licitar pressupostos i comparar-los per obtenir la millor oferta.
 5. Optimitzar costos i terminis d’obra.
 6. Gestionar l’obtenció dels permisos d’obra.
 7. Controlar l’obra per a la correcta execució dels treballs i la qualitat final.

Projectes de reforma que realitzem

 1. Reformes de pisos.
 2. Reformes de cases.
 3. Reformes de edificis sensers.
 4. Reformes de locals.
 5. Reformes d’oficines.
 6. Reformes de bars i restaurants.

Documentació dels projectes de reforma:

Els projectes de reforma es composen, com a mínim, de:

 • Plànols de l’estat actual.
 • Plànols de definició de l’estat reformat i de detalls constructius.
 • Memòria escrita que justifica les solucions adoptades i el compliment normatiu.
 • Mesuraments i pressupost d’execució material.
Contacti per a rebre més informació
UA-41417208-1